Sau chiến thắng của Trump, những phụ nữ Mỹ ngầm ủng hộ ông lên tiếng

  Trước khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, những người phụ nữ này không dám nêu cao danh tiếng của mình để ủng hộ ông này. Thế nhưng giờ đây, khi Donald Trump  đã đắc cử vị trí Tổng thống, họ đã lên tiếng để lý giải vì sao họ bầu cho […]