Điểm danh 6 đại cử tri chặn đường vào Nhà Trắng của Trump

6 đại cử tri Dân chủ kêu gọi những người Cộng hòa bỏ phiếu cho ứng viên khác Donald Trump với mục đích để ông Trump không đắc tử tổng thống trong nhiệm kỳ này. 6 đại cử tri Dân chủ từ các bang Washington và Colorado, họ chính là những người đã ủng hộ […]