Nga không được Trump đưa vào danh sách ưu tiên của Lầu Năm Góc

Trump mới đây đã đưa ra một danh sách các ưu tiên của Lầu Năm Góc nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Nga. Điều này đang làm rấy lên nghi ngờ về quan hệ giữa hai bên. Foreign Policy vừa công bố danh sách ưu tiên của Lầu Năm Góc dưới thời Trump ngày 20/12. […]