Trump đề xuất tăng cường sức mạnh hạt nhân của Mỹ

Mới đây, Donald Trump đã kêu gọi Mỹ “tăng cường và mở rộng mạnh mẽ” năng lực hạt nhân của mình để phục vụ cho những mục đích trong nhiệm kỳ sắp tới của mình. Theo ông Trump,nước Mỹ phải tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân của mình một cách mạnh mẽ […]