Ước Obama chết, đồng minh của Trump hứng bão

Carl Paladino, đồng minh của Donald Trump tại New York, nói rằng ông mong Obama qua đời vào năm tới. Chính vì điều này mà ông phải hứng nhiều chỉ trích từ dư luận. Ông này còn có thêm phát ngôn khác như “Còn về Michelle Obama, tôi muốn bà ấy quay lại làm một […]